Special Promotion!! from 1 January – 31 December 2008, Free of transportation charges from Sattahip Sea Port to recycle factory.  
   
   
 

บริษัท พลูตาหลวง รีไซเคิล จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 117/41 ม.3 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบ
กิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกรีไซเคิล และ กำจัดกากอุตสาหกรรม และรีไซเคิล
น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วทุกชนิดในเขตนิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี---ระยองและภาค
ตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่
105,106 ,ใบอนุญาตจัดเก็บของเสียจากเรือเดินทะเล (พานิชย์นาวี)

ประกอบกิจการและให้บริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล,การจัดการขยะในสถานีขุดเจาะน้ำมัน
  กลางทะเลของ ปตท(สผ) อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมโรงงานกำหนด
 • บริการขนส่ง จัดเก็บ วัตถุอันตรายชนิดของเหลว น้ำเสีย,น้ำมันปนเปื้อน
 • บริการคัดแยกน้ำออกจากน้ำมันเพื่อการรีไซเคิลและกำจัดน้ำเสีย
 • ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
  ประเภท กระดาษ ,ลังไม้,พลาสติก
 • รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น , น้ำมันไฮรโดรลิก, น้ำมันปนเปื้อนน้ำ
  สารประกอบ ไฮรโดรคาร์บอน จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
  ทุกชนิด
 • ล้างถังกักเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ และบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
 • รวบรวม จัดเก็บ และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาใน
  เตาเผาปูนซีเมนต์ (101) โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจากบริษัทอัคคี
  ปราการและโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาและรับออกแบบ การเขียนโครงการ การจัดการบ่อขยะและ
  รีไซเคิลขยะครบวงจร zero wasteให้กับท้องถิ่น อบต,เทศบาล,องค์การ
  บริหารส่วนจังหวัด,กทม และโครงการไทยเข้มแข็ง ต่างๆ
 • ให้บริการจัดเก็บ ขนย้าย ทำลายและ ก่อสร้าง บ่อขยะเทศบาล ชุมชนที่มี
  ปัญหาทุกประเภท
 • ปัจจุบันเน้นการขยายกิจการ การจัดเก็บน้ำมันเครื่องระบบ เฟรนส์ไชส์ให้
  กับร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิล,ศูนย์บริการรถยนต์,อู่ล้าง-อัด-ฉีด คาร์แคร์ ทั่ว
  ประเทศเพื่อจัดเก็บและรวบรวมน้ำมันเครื่องเก่าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน


สนใจติดต่อได้ที่

คุณ นงนุช ผู้จัดการ
117/41 ม.3ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร.038-430016, 081-5789666
แฟกซ์ 038-430017
www.plutaluangrecycle.com E-Mail : info@plutaluangrecycle.com

การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบน้ำมันจากการ รีไซเคิล ทุกชนิดเป็น
พลังงานทดแทน ปีล่ะกว่า 60,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมในประเทศไทยและการส่งออกไปต่างประเทศ

Plutaluang recycle Co.,Ltd is a high-tech Company which is engaged in recycle manufacturing lubrication ,usedoil,used filter engine oil such as transformer oil recycling system, turbine oil filtration plant, industrial oil treatment device and solvent oil regeneration system. Our products include the Engine oil recycle,Used ship oil,Furnance oil from Ship,used engine oil filter service in Thailand.

Nowadays, the company’s sales network covers all the provinces of Thailand and exports to more than fife countries.our products are very popular in domestic market and foreign market based on High quality, advanced technology and excellent service.

Plutaluang recycle used oil recycle are extensively used in the fields of electric power, petroleum, natural gas, mechanical manufacture, steel, metallurgy, railway, aviation etc. which consume lubrication oil and fuel alternative oil. It’s the principal products covering more than 100 kinds of products and can meet different needs of customers. For special demands of customers, we offer particular solutions.our products are not only able to low customers’ cost and security risk effectively, but also solve the problem of which the waste oil contaminates environment.

Our main product.

 1. Collect Used engine oil and filter from car service center and factory
 2. Collect used oil from ship and off shore used oil under the Maritime and Port Authority of Thailand
 3. Project adviser for local government for garbage removal and transportation to Land fill
 4. Project adviser for local government for garbage power plant
 5. recycle used engine oil to be sale as fuel oil alternative energy
 6. recycle used engine oil filter and air filter
 7. Transportation service for hazarded waste and product by license
 8. Sale “BASE OIL” from used engine oil recycle product
 9. Sale”Solvent,light oil” from used engine oil and solvent recycle product
 
 

PLUTALUANG RECYCLE
IS a new environmental protection Company in THAILAND having quality carrying out waste mineral oil reclaiming treatment , scientific and technological enterprise. Special field go in for waste oil of all kinds reclaims the reclaim with useless various chemical industry , now a great quantity asks smell the kerosene , chemical industry oil (no inflammable) , useless white Dormant oils , useless white electricity oil to buy waste engine oil , waste diesel oil , waste hydraulic pressure oil , waste lube , useless kerosene , mistake bid kerosene, take off, the connection dissolving helping oil waiting for various industry waste oil , welcoming to unit and individual having waste oil is talked over reclaiming matters concerned.


 
  รับจัดเก็บไส้กรองน้ำมันเครื่อง เก่า เพื่อการรีไซเคิล  
  บริษัทพลูตาหลวงรีไซเคิลให้บริการจัดเก็บไส้กรองน้ำมันเครื่องเก่า เพื่อนำมารีไซเคิล ด้วยวิธีการบดอัดและส่งเข้าเตาหลอมเหล็ก อุณหภูมิสูง เพื่อหลอมเหล็ก และทำลายไส้กรองน้ำมันเครื่องเก่า ทำให้เกิดประโยชน์ในการนำของเสีย ไปรีไซเคิลได้ เจ้าแรกของประเทศไทย
 
  กิจการล้างถังน้ำมันขนาดใหญ่ และนำน้ำมันและกากตะกอนที่ได้จากการล้างถังไปคัดแยกน้ำออกจากน้ำมัน  
  เพื่อการรีไซเคิล เป็นพลังงานทดแทน  
     
 
 
Waste oil disposal from Ship
 
Import waste oil from Kuwait Under BASEL License Thailand-Kuwait Gov.control

To be blending for FUEL OIL Alternative Energy For 30,000Tons/year
 
การใช้น้ำมันเครื่องเก่าทดแทนน้ำมันเตาเป็นพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

Ash in Boiler 0.7-1 %
Alternative Oil for FUEL OIL in Client Factory
 
On the Picture E MAS Waste oil Disposal 300MT operation
 
Import Used engine oil From " SRILANGA " 500 MT/Month
 
 
 
 
  9.06.10 : การเลือกใช้ไส้กรองน้ำมันเครื่อง  
  25.05.09 : ที่ปรึกษาจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
  19.04.09 : น้ำมันใช้แล้ว เอาไปทำอะไรได้ วิธีการจัดเก็บ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  
  29.02.08 : ข้อมูลกราฟการรีไซเคิลยาง  

 
 
อ่าน |  ตอบ
  test 969  l 0  

   File Size : 5.02 MB

+ รง. 105 :
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย อันตราย
+ รง. 106 :
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
+ คู่มือการขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ วออกนอกบริเวณโรงงาน
   
 
+ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงวันนี้
  ราคาน้ำมันบางจากวันนี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการเชลล์  
+ เพื่อนๆในวงการรีไซเคิล
  - M & M Oil Recycling, Inc.
  - Chongqing Zhongneng Oil Purifier Manufacture Co., Ltd
  - RuamScrap.Com
  - Taladplastic
  - ThaiRecycleOnline
  - Shin Fa Limited Partnership
+ ข้อมูลพลังงานทดแทน และราคาน้ำมัน,ราคาแก็ซ NGV,
ราคาแก็ซLPG วันนี้
  - ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
  - ข้อมูลสถานการณ์พลังงาน
  - Cash Petroleum..Spot Prices
  - Oilnergy
  - ราคาก๊าชหุงต้มวันนี้
  - ราคาก๊าช NGV วันนี้
  - The Price of Fuel
  - Greater Bangkok Super Pages
+ ข้อมูลหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  - ข่าวสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  - สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -

สำนักบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม

 
  Home  l  About us  l  Recycle  l  Products  l  Article  l  Webboard  l  Contactus
   
  PLUTALUANG RECYCLE COMPANY LIMITED

117/41 Moo 3 Plutaluang, Sattahip, Cholburi 20110 Thailand Tel. +66 81-578 9666, +66 38 430 016 Fax. +66 38 430 017
Email. info@plutaluangrecycle.com Website. http://www.plutaluangrecycle.com
 
eXTReMe Tracker
Home